Esküvői zenekar katalógus - rendelés, árajánlatkérés

(Az esküvői zenekar árajánlatkéréshez regisztráció nem szükséges!)
Érdemes ajánlatot kérnie! Esküvői zenekarok többsége nem csak a
katalógusban szereplő megyében vállal zenélést.

Használati és Általános Szerződési feltételek

E-mail Nyomtatás PDF

Az alábbiakban Hálózat a www.eskuvoi-zenekar.eu és a hozzátartozó weboldalak hálózatát, Partneroldal a Hálózat adott weboldalát, Partner a www.eskuvoi-zenekar.eu oldalon regisztrált ügyfelet, Üzemeltető pedig a Hálózat üzemeltetőjét (PolarSys Informatikai  és Szolgáltató Bt., székhely: 9326 Szil, Árpád u. 108., adószám: 21411591-2-08) jelenti.

Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Üzemeltető vállalja, hogy a Hálózat lehetőségeit figyelembe véve megjeleníti a Partner által feladott hirdetést azon a Partneroldalon,

  • amelyen az általa megjelölt kategóriákhoz tartozó keresők megtalálhatóak,
  • amennyiben azok megfelelnek a látogatók által megadott keresési feltételeknek.
Üzemeltető vállalja továbbá, hogy továbbítja Partner e-mail címére azokat az ajánlatkéréseket,
  • amelyeket a látogatók az általa megjelölt kategóriákhoz tartozó, a Partneroldalakon elhelyezett ajánlatkérő űrlapokon adnak fel,
  • amennyiben azok megfelelnek a látogatók által megadott keresési feltételeknek.
Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Hálózat folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét, de nem vállal felelősséget a rajta kívül eső okokból bekövetkező hibákért (szerver-leállás, internet-kapcsolat megszakadása, akadozása).

Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a Partneroldalak magas látogatottságának biztosítása érdekében, de semmilyen garanciát nem vállal a Hálózat révén Partner által elnyert megrendelések számára, illetve a Partner által elért bevételre nézve.

Üzemeltető jogosult a Partneroldal témájához közvetlenül nem kapcsolódó hirdetéseket egészében vagy részben törölni, valamint a hirdetések szövegében előforduló helyesírási hibákat javítani.

Partner jogai és kötekezettségei

Partner köteles a Partneroldalakon feltüntetett adatait naprakészen tartani, az esetleges módosításokat átvezetni az erre szolgáló felületen. Partner felelős az ügyfelekkel való kapcsolattartás minden részletéért, az általa megadott adatok hitelességéért.

Díjfizetés

Üzemeltető az oldalon történő regisztráció után önmagában semmilyen díjat nem számít fel. A Hálózaton ingyenes és díjazás ellenében igénybevehető szolgáltatásokat egyaránt nyújtunk.

Üzemeltető a Partnernek felszámított díjakról számlát állít ki, melynek fizetési határidejét a megrendelőűrlapon , a számlán vagy egyedi szerződésben tünteti fel.

Egyenlegfeltöltéses fizetési mód esetén Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben Partner a számla fizetési határidejéig nem egyenlíti ki tartozását, a megrendelését törölje, és a megrendelőlapon szereplő szankciók mellett a kiállított számlát sztornózza. Egyenlegfeltöltéses fizetési mód esetén Üzemeltető az előre befizetett összeg visszafizetésére sem egészében, sem részben nem köteles.

Utólag (tényleges teljesítés után) fizetendő díjak késedelmes fizetése esetén Üzemeltető jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítani késedelmi kamatként. 30 napot meghaladó késedelem esetén Üzemeltető jogosult Partner nevét és a késedelmes fizetés tényét feltüntetni a www.eskuvoi-zenekar.eu arra kijelölt helyén.

Felmondás

Üzemeltető bármikor felmondhat Partnernek harminc (30) napos felmondási idővel. Partner bármikor kérheti, hogy Üzemeltető az adatait törölje adatbázisából. Kivételt jelent ezalól, ha Partner számlatartozással rendelkezik. Üzemeltetőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani Partnernek, amennyiben

  • Partner jelen feltételeket megszegi;
  • Partner által nyújtott szolgáltatásokra rendszeresen panasz érkezik;
  • Partner által a látogatók érdeklődésére küldött válaszok stílusa vagy tartalma miatt a felmondás növelné a látogatók elégedettségét.
Amennyiben Üzemeltető mond fel Partnernek, akkor visszafizeti Partnernek az egyenleg bónuszértékkel csökkentett részét.

Általános rendelkezések

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Regisztrációs feltételeket, az elérhető szolgáltatásokat és a szolgáltatások díjait egyoldalúan, Partner írásbeli (e-mailben történő) értesítése mellett módosítsa.

Partner és Üzemeltető megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A szerződő felek az Üzemeltető székhelye szerinti, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.